info@devlies-law.be
016/23.74.11

Dirk Tillemans

Dirk Tillemans

Advocaat

Contacts

016/23.74.11
d.tillemans@devlies-law.be

Opleiding

Meester Dirk TILLEMANS studeerde in 1980 met onderscheiding af als Licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, en behaalde tegelijkertijd een Baccalaureaat in de Wijsbegeerte aan dezelfde universiteit.

Tijdens het academiejaar 1980-81 was hij assistent aan de faculteit Rechten van de KU Leuven, departement strafrecht, strafvordering en criminologie.

Vervolgens was hij van 1985 tot 1991 assistent aan dezelfde faculteit in het departement familierecht.

In 1981 startte Meester Tillemans zijn advocatenopleiding aan de balie te Mechelen.

Hij begon in 1986 een samenwerking met het kantoor van Meester DEVLIES.

Meester Tillemans volgde de opleiding bemiddeling in familie- en jeugdrecht aan de KU Leuven en dit in 2002.

Carrière

Sedert 1987 is Meester TILLEMANS plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.

Hij is onderlegd in diverse materies zoals familierecht, erfrecht, contractenrecht, onroerende goederen, administratief- en tuchtrecht en arbeidsrecht.

Hij beheerst het Nederlands, Frans en Engels. Zijn jarenlange expertise, zijn ervaringen in de academische wereld en als plaatsvervangend rechter, evenals de talrijke gevolgde opleidingen bieden een meerwaarde aan de dossiers die hij behandelt.

Publicaties

Meester TILLEMANS publiceerde onder meer de volgende  artikels:

  • Rechtspraakoverzicht adoptiegeschiktheid T. Fam. 2012.
  • Het onderhoudsgeld na echtscheiding op grond van fout en op grond van feitelijke scheiding, in P. Senaeve (ed), echtscheiding, Acco, 1999.
  • De maatregelen aangaande het onderhoudsgeld, in P. Senaeve (ed.), voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Acco, 1989.