info@devlies-law.be
016/23.74.11

De digitale oprichting van een vennootschap – Let’s start this online

De coronacrisis versnelde de digitalisering van onze samenleving. Dit was niet anders voor het vennootschapsrecht. Voor de oprichting van een vennootschap dienden de oprichters tot voor augustus 2021 nog steeds persoonlijk (of via fysieke vertegenwoordiging) voor de notaris bijeen te komen en de authentieke akte te ondertekenen.

Op 12 juli 2021 heeft de Kamer echter de wet tot wijziging van het wetboek vennootschappen en verenigingen en de wet van 16 maart 1803 goedgekeurd, waarbij de Europese Richtlijn (EU) 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, gedeeltelijk wordt omgezet.

Dit heeft tot gevolg dat het sinds 1 augustus 2021 mogelijk is om vennootschappen digitaal op te richten, waarbij de authentieke akte elektronisch en van op afstand (bv. van thuis uit) kan worden ondertekend via een videconferentie met de notaris. Hiertoe werd het elektronisch platform https://startmybusiness.be/ opgericht, dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Hoewel in eerste instantie enkel BVs, CVs en NVs online kunnen worden opgericht, zal deze online oprichtingsmogelijkheid openstaan voor alle vennootschapsvormen. Deze digitale oprichting gebeurt zonder bijkomende kosten voor de oprichters.

Aan de inhoudelijke vereisten voor het verlijden van de oprichtingsakte wijzigt er echter niets. De notaris dient nog steeds aanwezig te zijn tijdens de oprichting en de plaats van de akte is de plaats waar zij wordt ondertekend door deze notaris.

Indien er bijvoorbeeld redenen zijn om te vermoeden dat er identiteitsfraude is gepleegd door de oprichters of indien de naleving van de regels aangaande de handelingsbekwaamheid van een partij moeten worden gecontroleerd, kan de notaris nog steeds de fysieke verschijning eisen.

Deze wet is een welgekomen nieuwe stap in de verdere digitalisering van het vennootschapsrecht.

Uiteraard is Devlies & Partners steeds bereid uw verdere vragen te beantwoorden of u bij te staan bij de oprichting van uw vennootschap.

Steven Verbeke & Silke Mariën